امور اجرائیات و دفتر موسسه خیریه محبان
_

امور اجرائیات و دفتر موسسه:

 • حضور مستمر در محل موسسه در ساعات اداری و غیر آن (بنا به دستور مدیرعامل یا بر حسب نیاز و ضرورت کاری)
 • پاسخ اولیه به مراجعه کنندگان حضوری و تلفنی و ارجاع موارد لازم به مدیرعامل یا واحدهای مربوطه.
 • پاسخ‌گویی اولیه به ارتباطات و انعکاس موارد مختلف به مدیرعامل و واحدهای ذبریط.
 • ارجاع مکاتبات و... به مدیر عامل و واحدهای ذیربط.
 • پیگیری برگزاری جلسات مختلف، ارسال دعوتنامه ها و تنظیم صورت‌جلسات مربوطه.
 • پیگیری برگزاری جلسات مختلف کمیته ها و دعوت از اعضا برای حضور به موقع.
 • پیگیری امور اداری خیریه در دستگاههای بیرونی (وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی ، بانکها و...)
 • پیگیری و انجام امور مددجویان در حوزه مسکن، اشتغال، تولید وصول مطالبات و...
 • خرید و تهیه اقلام و ملزومات مورد نیاز موسسه.
 • مدیریت تهیه، بسته بندی و ارسال اقلام و ارزاق مددجویان اعم از ذبح قربانی، کارت فروشگاهی، برنج و...
 • انبار داری و انبار گردانی و ایفای نقش امین اموال
 • دریافت، ساماندهی و اعتبارسنجی خد.مات و هدایای غیرنقدی خیرین اعم از اثاثیه، پوشاک، مواد غذایی و.... و ارائه گزارش آن به حسابداری و مددکاری
سبد خرید
 • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.