می خواهم همکاری کنم

همراهان عزیز خیریه محبان سلام
از شما دعوت می کنیم با توجه به علایق، اهداف خیرخواهانه و توانایی های خود، در بخش های گوناگون خیریه با ما همکاری نمایید.فعالیت در بخش های مختلف خیریه کاملا داوطلبانه بوده و حضور شما در امور خیرخواهانه باعث غنای هر چه بیشتر فعالیت های انسان دوستانه خواهد شد.
قطعا کمکهای شما تنها به کمک مالی ختم نمی گردد بلکه همکاری در امور جاری خیریه به عنوان یک عضو داوطلب در جهت پیشبرد اموری که منجر به کاهش آلام نیازمندان می شود کاری بسیار والا و ارزشمند می باشد.