اهداف کلان موسسه خیریه محبان

اهداف کلان موسسه خیریه محبان به شرح زیر میباشد

  • ۱ـ نشر و گسترش فرهنگ انفاق و حرکت در جهت احیا حیات مادی و معنوی محرومان و مستضعفان جامعه
  • ۲ـ نشر و گسترش تعالیم الهی و پیشوایان دین برای رسیدگی به محرومان جهت گسترش عدالت اجتماعی
  • ۳ـ انجام خدمات عام‌المنفعه در جهت اشاعه، نشر، تعلیم و ترویج فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی
  • ۴ـ افزایش انگیزه و امید به آینده در نیازمندان و مستضعفان جامعه
  • ۵ـ ارتقاء علم، دانش، تعلیم و تربیت و فراهم نمودن امکانات تحصیل فرزندان مددجویان
  • ۶ـ ارتقاء فرهنگ زیست سالم و بهداشت فردی و اجتماعی، جسمانی، روانی و درمانی مددجویان
  • ۷ـ تامین مسکن و سرپناه پایدار در راستای اسکان مددجویان
  • ۸- ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولّد و کمک به مددجویان در مسیر اشتغال فعّال و سازنده
  • ۹ـ تسهیل امر ازدواج و فراهم نمودن زمینه تشکیل خانواده
  • ۱۰ـ بسط و توسعه فرهنگ انجام کار گروهی و هم‌کاری و هم‌اندیشی با سایر سازمانهای مردم‌نهاد و خیریه‌های همسو