بازرسان

_

بازرسان توسط هیات مؤسس موسسه خیریه محبان انتخاب می‌شوند که وظیفه آنان به قرار زیر است:

  • ۱ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت مؤسس.
  • ۲ـ مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطّلاع هیات مؤسس.
  • ۳ـ گزارش هرگونه تخلّف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
  • ۴ـ اظهار نظر درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و گزارشاتی که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در اختیار هیات مؤسس گذاشته است.
  • ۵ـ سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرسان قرارداده و یا قرار می‌دهد.
سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.