بیانیه ماموریت موسسه خیریه محبان

موسسه خیریه محبان به عنوان یک موسسه ارزش‌مدار، مردمی، امانت‌دار، خلاق و کارآمد، بر اساس تعالیم الهی و با انگیزه‌ والای انسان‌دوستانه و به دور از هر گونه گرایشات سیاسی و فعّالیت‌های دولتی و انتفاعی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان و عملکرد شفاف و پاسخ‌گویی دقیق به نیکوکاران و جامعه خیرین، در زمینه رفع نیاز محرومان و مستضعفان جامعه، بالاترین مرتبه از سطح خدمت‌گزاری را ارائه می‌نماید.