بیانیه چشم انداز

موسسه خیریه محبان در افق سال 1410 هجری شمسی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

1ـ چابک و پیش‌رو در ارائه‌ خدمات و اجرای راهکارهای فقرزدایی و توان‌مندسازی مددجویان

2ـ توان‌مند در بازسازی مددجویان به صورت متوازن در تمامی شاخه‌های زیستی اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و…

3ـ توان‌مند در تغییر آرزوی مددجویان از تلاش برای بقاء به چگونه شاد و موفّق زیستن در آینده نزدیک

4ـ معتمدترین نهاد خیریه برای نیکوکاران، خیرین، سازمان‌ها و نهادهای بشر دوستانه در سطح ملی

5ـ بالاترین سطح از پاسخ‌گویی، شفّافیت و قدرشناسی از حامیان، نیکوکاران و جامعه خیرین

6ـ ارائه بالاترین سطح از ایجاد خودباوری، حفظ و ارتقاء عزت نفس و کرامت انسانی در مددجویان

7ـ دارای بهترین عملکرد به عنوان معیاری برای ارزیابی نهادهای خیریه‌ در سطح ملی