حوزه‌های محیط اجرای عملیات موسسه خیریه محبان

حوزه‌های محیط اجرای عملیات موسسه خیریه محبان به شرح زیر میباشد

 • ۱- کمک هزینه مایحتاج ضروری مددجویان
 • ۲- کمک هزینه رهن و اجاره مسکن مددجویان
 • ۳-کمک هزینه درمانی مددجویان
 • ۴- کمک هزینه تحصیلی مددجویان
 • ۵- کمک هزینه لباس و پوشاک مددجویان
 • ۶- کمک هزینه اشتغال مددجویان
 • ۷- کمک هزینه لوازم و اثاثیه منزل مددجویان
 • ۸- کمک هزینه تامین جهیزیه
 • ۹- کمک هزینه مراسم ازدواج مددجویان
 • ۱۰- کمک هزینه ساخت و بازسازی منازل مددجویان
 • ۱۱-کمک هزینه ساخت و بازسازی مناطق محروم
 • ۱۲-کمک هزینه ایتام
 • ۱۳-کمک هزینه اداء دیون مددجویان
 • ۱۴- نذورات
 • ۱۵- صدقات
 • ۱۶- غذای گرم
 • ۱۷- قربانی ـ عقیقه(ذبح گوسفند، مرغ، خروس، شتر، گاو)
 • ۱۸- فطریه عام- سادات
 • ۱۹-کفاره عام ـ سادات(روزه عمد، روزه عذر، روزه نذر، کفاره عهد، کفاره قسم )
 • ۲۰-سهم سادات
 • ۲۱- رد مظالم
 • ۲۲- آزادی زندانیان غیرعمد
 • ۲۳- وقف(وجه نقد، زمین، باغ، ملک، مکان اداری و …)
 • ۲۴- کمک هزینه بیمه و تامین آتیه مددجویان
 • ۲۵- کمک هزینه امور فرهنگی مددجویان
 • ۲۶-کمک هزینه ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا
 • ۲۷- کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی مددجویان
 • ۲۸- کمک هزینه موکب ها و زائرین اربعین حسینی
 • ۲۸- کمک هزینه مساجد و هیات های مذهبی
 • ۳۰- کمک هزینه جاری موسسه محبان