حوزه‌های محیط اجرای عملیات موسسه خیریه محبان

حوزه‌های محیط اجرای عملیات موسسه خیریه محبان به شرح زیر میباشد

 • ۱- کمک هزینه مایحتاج ضروری مددجویان
 • ۲- کمک هزینه رهن و اجاره مسکن مددجویان
 • ۳-کمک هزینه درمانی مددجویان
 • ۴- کمک هزینه تحصیلی مددجویان
 • ۵- کمک هزینه لباس و پوشاک مددجویان
 • ۶- کمک هزینه فرهنگی مددجویان
 • ۷- کمک هزینه ساخت و بازسازی منازل مددجویان
 • ۸- کمک هزینه اشتغال مددجویان
 • ۹- کمک هزینه لوازم و اثاثیه منزل مددجویان
 • ۱۰- کمک هزینه تامین جهیزیه مددجویان
 • ۱۱-کمک هزینه مراسم ازدواج مددجویان
 • ۱۲-کمک هزینه ایتام
 • ۱۳-کمک هزینه اداء دیون مددجویان
 • ۱۴- نذورات
 • ۱۵- صدقات
 • ۱۶- غذای گرم
 • ۱۷- قربانی ـ عقیقه(ذبح گوسفند، مرغ، خروس، شتر، گاو)
 • ۱۸- سهم سادات
 • ۲۰- کفاره عام ـ سادات(روزه عمد، روزه عذر، روزه نذر، کفاره عهد، کفاره قسم )
 • ۲۱- رد مظالم
 • ۲۲- آزادی زندانیان غیرعمد
 • ۲۳- وقف(وجه نقد، زمین، باغ، ملک، مکان اداری و …)
 • ۲۴- کمک هزینه بیمه و تامین آتیه مددجویان
 • ۲۵-کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی مددجویان
 • ۲۶- کمک هزینه ساخت و بازسازی مناطق محروم
 • ۲۷- کمک هزینه ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا
 • ۲۸- کمک هزینه موکب‌ها و زائرین اربعین حسینی
 • ۳۰- کمک هزینه امکانات، لوازم و امور جاری موسسه خیریه محبان