معرفی موسسه خیریه محبان

به یقین خدمت و کمک به دیگر انسان‎ها توفیقی از سوی خداوند است که می‌تواند ما را در مسیر قرب الی‌الله و عبور از آزمون‎های آن یاری نماید. انسان‎ها امانت‎دارانی هستند که از سوی خداوند ودیعه‎ای ارزشمند در نزد آنها به امانت سپرده شده و اختیار استفاده از این امانت به آنان داده شده است. پس چه نیکو است که از این ودیعه الهی به ‎نحو احسن استفاده و با اختصاص سهمی بسیار اندک از آن، به نیازمندان و بندگان مومن و آبرومندی که در کوران زندگی نیازمند یاری‌رسانی دیگر هم‎نوعان خود هستند، خشنودی خدا به دست‌ آید. امید آن که این رضایت الهی توشه‎ای برای آخرت‎ خدمت‌گزاران گردد. ان‌شاء‎الله

محبان در یک نگاه:

موسسه خیریه محبان یک نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بر پایه کمک‌های مردمی و دارای مجوز رسمی وزارت کشور بوده که با محوریت حمایت و توانمندسازی خانواده‌های بی‌بضاعت و محروم جامعه، ضمن پوشش نیازهای اولیه و هدایت آنها در مسیر پیشرفت، آنان را به سوی یک زندگی هدف‌مند و خودساخته رهنمون می‌نماید.

محبان در سال‌های گذشته بـا بهره‌گیری از کمک‌های انسان دوستانه مردم نیکوکار و تلاش پیگیر نیروهای داوطلب، به موفقیت‌های چشمگیری در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی به محرومین دست یافته است که تمرکز اجرایی آن بر تامین معیشت، مسکن و سرپناه، ازدواج و جهیزیه، اشتغال و کارآفرینی، بهداشت و درمان، تامین اثاثیه منزل، تامین پوشاک، حمایت تحصیلی و علمی و بسترسازی برای رشد و ارتقاء فرهنگ اسلامی و ایرانی بوده است.