منشور اخلاقی موسسه خیریه محبان

به منظور اشاعه فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی و ارزش‌های والای انسانی و نهادینه کردن آن در اندیشه و عمل کارکنان خیریه و جامعه خیرین و با هدف انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و اجرای مسوولیت‌های محوله و افزایش سطح رضایت‌مندی مددجویان، منشور اخلاقی موسسه خیریه محبان به شرح زیر تبیین می‌گردد:

 • ۱ـ خادمین خیریه محبان با ایمان به اراده خالق هستی، استغنای فرهنگ اسلامی را باور داشته و به استفاده از آن در گفتار و رفتار تاکید می‌نمایند.
 • ۲ـ خادمین خیریه محبان رعایت موازین شرعی، عمل به قوانین و عرف جامعه و مفاد اساسنامه و مصوبات خیریه را همواره مد نظر داشته و در این راستا جز برای تحقق اهداف عالیه اسلامی و انسانی گام بر نخواهند داشت.
 • ۳ـ خادمین خیریه محبان بر این باورند که هدف ایشان بعد از رضایت خداوند، چیزی جز خدمت به محرومان نبوده و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهندکرد.
 • ۴ـ خادمین خیریه محبان جهت دست‌گیری ازضعفا، ارائه خدمات خداپسندانه را بدون هیچ چشم‌داشتی، سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.
 • ۵ـ خادمین خیریه محبان بر این باورند که عزت، احترام و تکریم مددجویان از مهم‌ترین مسوولیت‌های آنان است و سعی خواهند نمود تا شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات متقابل با تاکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال محفوظ باشد.
 • ۶ـ خادمین خیریه محبان بررسی و تصویب درخواست‌ها و خدمت‌رسانی به مددجویان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود از اتلاف وقت در بخش‌های مختلف خیریه جلوگیری شود.
 • ۷ـ خادمین خیریه محبان بر این باورند که باید از منابع و امکانات خیریه استفاده بهینه نموده و با رعایت صرفه‌جویی خردمندانه و حذف تشریفات زاید، از اسراف و تبذیر بپرهیزند.
 • ۸ـ خادمین خیریه محبان با ارزش نهادن به وقت‌شناسی در انجام فعالیت‌ها و تعهّدات، حقوق همکاران و مراجعین را پاس می‌دارند.
 • ۹ـ خادمین خیریه محبان به ارتقاء و توسعه دانش و تجربه سازمانی به عنوان یک سرمایه ارزشمند نگریسته و در به اشتراک گذاشتن آن با همکاران و داوطلباتن فعال در خیریه، در چارچوب ضوابط همت می‌گمارند.
 • ۱۰ـ خادمین خیریه محبان به رعایت و اجرای کامل قوانین، مقرّرات و مصوّبات خیریه و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری، سخت پایبند می‌باشند.
 • ۱۱ـ خادمین خیریه محبان حفظ اطّلاعات و اسرار خیریه و مددجویان را بر خود فرض و واجب می‌شمارند.
 • ۱۲ـ خادمین خیریه محبان با پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمت‌رسانی به مددجویان، به مشارکت در تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف خیریه و اجرای برنامه‌های آن اعتقاد راسخ دارند.
 • ۱۳ـ خادمین خیریه محبان با توجه به جایگاه خیریه و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش‌ها و مسوولیت‌های قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذی‌ربط و مراجعین عمل می‌نمایند.
 • ۱۴ـ خادمین خیریه محبان رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ و شئونات اسلامی را برای خود و مراجعین محترم ضروری می‌دانند.
 • ۱۵ـ خادمین خیریه محبان بر این باور هستند که مبنای ارزیابی فعالیت‌ها، نظرات و میزان رضایت‌مندی مراجعین و مددجویان است، لذا دریافت هرگونه انتقاد، نظریه و پیشنهاد از سوی همکاران و مراجعین را ارج نهاده و از آنها به عنوان زمینه‌ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می‌نمایند.