منشور اخلاقی موسسه خیریه محبان


به منظور اشاعه فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی و ارزش‌های والای انسانی و نهادینه کردن آن در اندیشه و عمل کارکنان خیریه و جامعه خیرین و با هدف انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و اجرای مسوولیت‌های محوله و افزایش سطح رضایت‌مندی مددجویان، منشور اخلاقی موسسه خیریه محبان به شرح زیر تبیین می‌گردد:

۱ـ خادمین خیریه محبان با ایمان به اراده خالق هستی، استغنای فرهنگ اسلامی را باور داشته و به استفاده از آن در گفتار و رفتار تاکید می‌نمایند.
 
۲ـ خادمین خیریه محبان رعایت موازین شرعی، عمل به قوانین و عرف جامعه و مفاد اساسنامه و مصوبات خیریه را همواره مد نظر داشته و در این راستا جز برای تحقق اهداف عالیه اسلامی و انسانی گام بر نخواهند داشت.
 
۳ـ خادمین خیریه محبان بر این باورند که هدف ایشان بعد از رضایت خداوند، چیزی جز خدمت به محرومان نبوده و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهندکرد.
 
۴ـ خادمین خیریه محبان جهت دست‌گیری ازضعفا، ارائه خدمات خداپسندانه را بدون هیچ چشم‌داشتی، سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.
 
۵ـ خادمین خیریه محبان بر این باورند که عزت، احترام و تکریم مددجویان از مهم‌ترین مسوولیت‌های آنان است و سعی خواهند نمود تا شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات متقابل با تاکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال محفوظ باشد.
 
۶ـ خادمین خیریه محبان بررسی و تصویب درخواست‌ها و خدمت‌رسانی به مددجویان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود از اتلاف وقت در بخش‌های مختلف خیریه جلوگیری شود.
 
۷ـ خادمین خیریه محبان بر این باورند که باید از منابع و امکانات خیریه استفاده بهینه نموده و با رعایت صرفه‌جویی خردمندانه و حذف تشریفات زاید، از اسراف و تبذیر بپرهیزند.
 
۸ـ خادمین خیریه محبان با ارزش نهادن به وقت‌شناسی در انجام فعالیت‌ها و تعهّدات، حقوق همکاران و مراجعین را پاس می‌دارند.
 
۹ـ خادمین خیریه محبان به ارتقاء و توسعه دانش و تجربه سازمانی به عنوان یک سرمایه ارزشمند نگریسته و در به اشتراک گذاشتن آن با همکاران و داوطلباتن فعال در خیریه، در چارچوب ضوابط همت می‌گمارند.
 
۱۰ـ خادمین خیریه محبان به رعایت و اجرای کامل قوانین، مقرّرات و مصوّبات خیریه و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری، سخت پایبند می‌باشند.
 
۱۱ـ خادمین خیریه محبان حفظ اطّلاعات و اسرار خیریه و مددجویان را بر خود فرض و واجب می‌شمارند.
 
۱۲ـ خادمین خیریه محبان با پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمت‌رسانی به مددجویان، به مشارکت در تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف خیریه و اجرای برنامه‌های آن اعتقاد راسخ دارند.
 
۱۳ـ خادمین خیریه محبان با توجه به جایگاه خیریه و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش‌ها و مسوولیت‌های قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذی‌ربط و مراجعین عمل می‌نمایند.
 
۱۴ـ خادمین خیریه محبان رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ و شئونات اسلامی را برای خود و مراجعین محترم ضروری می‌دانند.
 
۱۵ـ خادمین خیریه محبان بر این باور هستند که مبنای ارزیابی فعالیت‌ها، نظرات و میزان رضایت‌مندی مراجعین و مددجویان است، لذا دریافت هرگونه انتقاد، نظریه و پیشنهاد از سوی همکاران و مراجعین را ارج نهاده و از آنها به عنوان زمینه‌ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می‌نمایند.