واحد آموزش و پژوهش موسسه خیریه محبان

واحد آموزش و پژوهش
  • تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم برای ارتقاء و تقویت توان و مهارت‌های شغلی کارکنان
  • • شناسایی مراجع تولید علم و دانش در حوزه خیریه و اخذ دستاوردهای آنان
  • شناسایی همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی و آموزشی و شرکت کارکنان خیریه در آن
  • تهیه بانک اطلاعاتی علمی ـ پژوهشی امور خیر و مستندسازی کتب، جزوات و فایل‌های دیجیتالی
  • شناسایی اساتید مرتبط با حوزه دانشی خیریه و استفاده از ظرفیت آنان برای تدریس حضوری در خیریه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط در خیریه با استفاده از اساتید مرتبط
  • تولید محتوای آموزشی برای ارتقای کارایی و اثر بخشی عملکرد کارکنان