واحد اشتغال و کارآفرینی
  • بکارگیری استعدادهای مددجویان در تولید کالا و خدمات با سرمایه گذاری خیریه و فروش آن در بازارچه
  • شناسایی زمینه‌های مناسب همکاری تولیدکنندگان کالا و خدمات جهت ارائه آن در بازارچه خیریه
  • ساماندهی اقلام اهدائی خیرین و ارائه آن در بازارچه خیریه برای فروش
  • شناسایی زمینه‌های مستعد برای تولید کالا و خدمات با محوریت خیریه با تصدی گری اقشار آسیب پذیر
  • برگزاری کلاس های سوادآموزی برای مادران سرپرست خانواده با تصدی گری نهضت سوادآموزی جهت ارتقاء سطح فهنگ کاری و رفتاری مددجویان خصوصاً زنان سرپرست خانواده
  • سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کار خانگی مددجویان با استفاده از ظرفیت حمایتی خیرین تولید کننده کالا و خدمت و استفاده از وجوه قابل تصرف
  • برگزاری بازارچه خیریه جهت فروش اقلام تولیدی مددجویان و یا اقشار آسیب‌پذیر و همچنین فروش سایر اقلام به نفع خیریه