واحد مشارکت های مردمی:

 • مدیریت ارتباط دوسویه با خیرین( جلب همکاری، تهیه و ارسال تقدیر نامه و هدایا) و دعوت خیرین و تهیه فیلم و گزارش از حضور آنها در خیریه
 • شناسایی خیرین و نیکوکاران و جلب همکاری آنان در زنجیره خیر
 • شناسایی و دعوت به همکاری نیروهای داوطلب در همه واحدهای خیریه
 • ارتباط با خیریه‌ها و سمن‌ها و موسسات نیکوکاری
 • شناسایی داوطلبان همکاری خدمت در واحدهای مختلف خیریه
 • شناسایی خیریه‌های هم سو و همکار و استفاده از ظرفیت جمع سپاری مالی آنها
 • شناسایی مراکز بهداشتی و درمانی خیریه‌ای جهت دریافت خدمات برای مددجویان
 • شناسایی و دعوت به همکاری افتخاری دانشجویان رشته‌های مرتبط در واحدهای خیریه
 • ارتباط با مراکز دولتی و غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد برای دریافت حمایت‌های مالی و لجستیکی
 • شناسایی مراکز بهداشتی، درمانی، خدماتی، کارورزی و… خیریه ای جهت دریافت خدمات برای مددجویان
 • برگزاری جلسات هم افزایی و همفکری با سایر خیریه‌های معتبر
 • برگزرای مراسمات و جشن‌ها با حضور خیرین و مشاهیر
 • برگزاری همایش سالانه خیرین
 • برگزاری جلسات دورهمی حامیان و خیرین و بانیان خیر و دعوت به همکاری
 • پیگیری وصول کمک های نقدی و غیر نقدی از دستگاه های دولتی و مراکز خصوصی
 • ثبت و ضبط اطلاعات خیرین در سامانه آرشیت و ارسال پیامک
 • راهبری زنجیره خیر برای سازماندهی مثلث : مددجو – خیّر – خیریه