25 تیر 1400

سهم سادات

سهم سادات… با توجه به این که بخشی از مددجویان تحت پوشش خیریه محبان از سادات بوده و نمی‌توان از محل صدقات برای آنان هزینه نمود، […]
25 تیر 1400

عید فرخنده نورانی قربان

ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد. عید فرخنده‌ی نورانی قربان آمد. حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول. رحمت واسعه‌ی حضرت سبحان آمد. امّ […]